Bemutatkozás / Házirend

Kedves Gyerekek! Tisztelt Pedagógusok!

A zavartalan erdei iskolai táborozáshoz, a fontos helyi tudnivalók megismeréséhez kérjük olvassátok, olvassák el iskolai házi rendünket.

1.      A táborba érkezés az előre jelzett időpontban történhet. Ekkor kerül sor a táborozási teendők megbeszélésére, a programok egyeztetésére, a működtetéshez  kapcsolódó belső szabályozás ismertetésére. A táborozást vezető személy ekkor veszi át a tábor berendezési tárgyait, illetve ismeri meg az áramszolgáltató, vízellátó és fűtésre szolgáló berendezések, készülékek üzemeltetését is.

Az erdei iskola vezető neve: Jákliné Mihály Bernadett

      Tel: 30/9018-620

2. A táborozás alatti napirendet (felkelés – lefekvés, foglalkozások, étkezés, csendes pihenő, stb.), esetleges látogatók fogadási rendjét a táborozás vezetője határozza meg.

3.  Eltávozáskor a táborozók visszaadják a berendezési eszközöket, rendezik a részvétel költségeit a gondnokkal.

4.  A táborozók tartózkodására, foglalkozásaira a tábor körülkerített területe szolgál. A tábor területén kívüli terepi programok – különös tekintettel a vadgazdálkodási– vadászati teendőkre és  körülményekre –  csak a tábort üzemeltető erdésszel egyeztetve szervezhetők.

5.  A résztvevők az épületeket, azok  berendezési tárgyait és eszközeit rendeltetésüknek megfelelően kell hogy használják. Ügyeljenek azok megóvására, a rendre és tisztaságra. Kulturált  magatartásukkal segítsék elő a tábor zavartalan működését. Napközben a villanyt lekapcsolják.

6.  Az üzemeltetés során adódó gondokat, hiányosságokat jelezzék a gondnoknak. Üzemzavar esetén a létesítmények épségéről gondoskodjanak.

A gondnok neve: Bleicher Sándor karbantartó

                                   tel: 30/457-98-85

7.   A táborozók, a tábor megkezdése előtt tűzvédelmi oktatáson vesznek részt, amely az elméleti és a gyakorlati oktatást is magába foglalja. A részvételt, a csoportvezető pedagógus aláírásával is igazolja a Tűzvédelmi oktatási naplóban.

Vészhelyzet esetén segítséget lehet kérni:

                        Általános segélyhívó:            112         

                      

 7. A táborozás rendjéről az illetékes háziorvost tájékoztatni kell. Elérhetőségét (cím, telefonszám ) a táborvezetővel minden esetben ismertetni kell.

 8.   A tanulók szülői nyilatkozat birtokában táborozhatnak. Melyben a szülők kijelentik, hogy a gyermekük semmilyen nemű betegségben nem szenved. Az igazolásokat a helyszínen kell tartani.

9. Gyengélkedő személy elkülönítése, kisebb sérülések ellátása a betegszoba használatával, illetve az elsősegélynyújtó hely felszerelésének alkalmazásával lehetséges.

      Különös figyelemmel legyenek a vérszívó rovarok ( pl. kullancs) rendszeres eltávolítására, a  lódarázs csípések megakadályozására, illetve tüneteik kezelésére.

10. A táborvezetőnek, vagy a helyszínen állandóan ott tartózkodó felnőttnek elsősegélynyújtó alapismertekkel kell rendelkeznie. A mentőláda folyamatos feltöltése a fenntartó feladata.

11. A takarítás helyes elvégzése céljából a tábornak takarítási szabályzattal kell rendelkeznie, melyet jól látható helyen ki kell függeszteni. A mellékhelyiségek, tálalókonyha takarítását gyermek nem végezheti, abban nem segédkezhet.

12.  A takarításhoz szükséges veszélyes anyagokat mindig gondosan elzárva kell tárolni.

13.  A tálalókonyhán csak egészségügyi könyvvel rendelkező szakképzett, vagy az alapvető higiéniai ismeretekkel rendelkező dolgozó végezhet munkát. Gyermekeknek, idegeneknek oda belépni tilos.

14.  A szállított étel hőfokát adagolás előtt maghőmérővel  meg kell mérni, s ha az  60 oC feletti érték, akkor az ebéd tálalható. Ellenkező esetben az ételt meg kell kóstolni, s ha minősége megfelelő, akkor fel kell forralni és ezután adagolható ki.

15.  Az adagolás előtt ételmintát kell eltenni, csírátlanított ételmintás üvegben. Az ételminta mennyisége 50 gr legyen, le kell ragasztani – dátum, étel megnevezése, eltevő aláírása – felirattal el kell látni, 48 óráig meg kell őrizni hűtőberendezésben.

16.  A reggeli és vacsora alapanyagokat – amennyiben azok hűtve tárolandók, - hűtőbe kell helyezni, a szakosítás szabályai szerint. (Külön polcra a húskészítményt, külön polcra a tej, tej-terméket, külön zárt dobozban a zöldségfélét (paprika, paradicsom, uborka). A zöldségek mosását a fekete-edény mosogatóban időben elkülönítve végezhetik.

17.  Az alapanyagok származását számlával kell igazolni, s elfogyásig meg kell őrizni.

18.  A bográcsos főzés esetén az alapanyagokat az udvaron található fedett kültéri foglalkoztató asztalán kell végezni (előkészítését).

19.  A tálalókonyhán csak fertőtlenített tojás használható fel, a helyszínen fertőtleníteni tilos!

20.  A HACCP dokumentációból vezetni kell a tálalás ellenőrzési lapot, a hűtőberendezések ellenőrzési lapját, a vegyszerfelhasználási lapot, a takarítási ellenőrző lapot, oktatási lapot.

21.  A hűtőberendezések hőfokát ellenőrző hőmérő elhelyezésével ellenőrizni kell naponta 2 x időpontban.

22.  Erdei iskolánkban nagyon fontos a környezettudatosság. Felhívjuk a figyelmeteket a környezettudatos nevelésre. A táborozók a szelektív hulladék gyűjtésére kijelölt helyen szabaduljanak meg a műanyag, az üveg, a papír és a szerves hulladéktól! A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a különválogatott hulladék újrahasznosításra kerülhessen, így csökkentve a környezet terhelését. Ehhez azonban kulcsfontosságú a szelektív gyűjtés szabályainak pontos betartása.

     Papír: Újság, folyóirat, prospektus, füzet, könyv, írógép-papír, dobozkarton (a dobozokat  lapítva tegyük a hulladékgyűjtőbe). Ne dobjunk a papírgyűjtőbe indigót, átírós papírt, szennyezett papírt, tejes- illetve üdítősdobozt.

Üveg: Az üveggyűjtőkbe csak a gyűjtő színének megfelelő színes illetve fehér üveget dobjuk! Ne dobjunk a gyűjtőedénybe szennyezett üveget, üvegtáblát.

Műanyag: üdítőspalack, fólia, reklámszatyor gyűjtésére szolgál.

A hulladékgyűjtő edények mindegyikére vonatkozó szabály:
SOHA ne dobjunk egyik edénybe sem olajos, szennyezett hulladékokat, ismeretlen eredetű anyagokat.

 23. Erdei iskolánk melegvizes ellátását a tetőszerkezet déli részén található 4 db napkollektor segíti, ezáltal energiát takarítunk meg.

 24. Fűtési rendszerünk a legmodernebb technikával a faelgázosító rendszerrel valósul meg.

 25.  Az erdei iskola egész területén TILOS a dohányzás! Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad, a kapu bejárattól 5 m-re lévő területen. Aki a tilalmat megszegi 30.000 Ft-os helyszíni bírsággal sújtható!!!

Nagyatád, 2016. július 01.

 

                                                                                                Mihály Bernadett

                                                                                               Erdei iskola vezető

 

vissza a lap tetejére
Vissza a Kezdőlapra Foglalás Kapcsolat Áraink Erdei Iskola Program Bemutatkozunk